Wednesday, November 28, 2012

[Gaun - http://gaun.web.id] Kisah Besi Dan Air | Renungan

Gaun - http://gaun.web.id has posted a new item, 'Kisah Besi Dan Air |
Renungan'

Ada 2 benda yang bersahabat karib yaitu besi dan air.Besi seringkali berbangga
akan dirinya sendiri.Ia sering menyombong kepada sahabatnya :"Lihat ini aku,
kuat dan keras. Aku tidak seperti kamu yang lemah dan lunak"Air hanya diam saja
mendengar ...

You may view the latest post at
http://gaun.web.id/kisah-besi-dan-air-renungan/

Best regards,
http://gaun.web.id

No comments:

Post a Comment